ตารางเนื้อหา Hashpire Thailand

[DONE] - ทำความรู้จักกับ หน่วย (unit) ที่เล็กที่สุดของ Bitcoin
2022-05-11T10:00:00Z

[DONE] Tokenomic คืออะไร?
2022-05-13T12:00:00Z

[ DONE ] Token กับ Cryptocurrency (Coin) ต่างกันอย่างไร?
2022-05-19T12:00:00Z

→ Re-schedule

ขอดูตัวอย่างหน่อย

[ DONE ] ICO คืออะไร?
2022-05-25T12:00:00Z

[ DONE ] บุคคลคนแรกที่ได้รับ Bitcoin จาก Satoshi Nakamoto
2022-05-27T12:00:00Z

[ DONE ] Crypto ไม่ได้ย่อมาจาก Cryptocurrency
2022-06-02T12:00:00Z

[ DONE ] The Cyberpunk Movement
2022-06-07T12:00:00Z

Top Exchange
2022-06-16T12:00:00Z

[ DONE ] การขุด Bitcoin เหรียญสุดท้าย จะถูกขุดขึ้นในปี 2140
2022-06-23T12:00:00Z

[ DONE ] อะไรคือ 51% Atack?
2022-06-21T12:00:00Z

[DONE] Top Biggest ICOs
2022-06-28T12:00:00Z

[ DONE ] The Open Source Movement
2022-06-09T12:00:00Z

:white_check_mark: [CC] EP 0: Cryptography คืออะไร
2022-07-06T10:00:00Z

:white_check_mark: [CC] EP 1: ชวนคนมารู้จักการเข้ารหัสแบบ Classical Cryptography
2022-07-07T10:00:00Z

:white_check_mark: [CC] EP 3: Rail fence cipher
2022-07-13T10:00:00Z

:white_check_mark: [CC] EP 2: การเข้ารหัสแบบ Scytale
2022-07-11T10:00:00Z

:white_check_mark: [CC] EP 4: Simple substitution cipher
2022-07-14T10:00:00Z

:white_check_mark: [CC] EP 5: Route cipher
2022-07-18T10:00:00Z

:white_check_mark: [CC] EP 6: Nomenclator cipher ฆ่า Mary Queen of Scots ได้อย่างไร
2022-07-19T17:00:00Z