Tokenomic คืออะไร?

Tokenomics เกิดจากการรวมกันของสองคำ
Token + Economics = Tokenomics

Token หมายถึง คำที่ไว้เรียกสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ เหรียญต่างๆ เช่น Tether (USDT) เป็นต้น
Economic หมายถึง วิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งศึกษาถึงเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดมูลค่าของสินค้าและบริการ โดยอาศัยจุดสมดุลของตลาดระหว่างความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply)

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Token ปัจจัยสำคัญที่ควรทราบคือ Supply ของ Token ที่อาจจะส่งผลต่อมูลค่าของ Token ประกอบไปด้วย 3 ข้อหลัก ๆ คือ

 1. อุปทานหมุนเวียน (Circulating Supply)
  : จำนวนรวมของ Token ที่สามารถซื้อขายได้เเบบสาธารณะและมีการหมุนเวียนในตลาด

 2. อุปทานทั้งหมด (Total Supply )
  : จำนวนของ Token ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเเบบที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่ถูกล็อค เช่น Token ที่ถือ
  ครองโดยผู้ก่อตั้ง แต่จะไม่รวม Token ที่ถูกเผา

 3. อุปทานสูงสุด (Max Supply)
  : จำนวน Token สูงสุดที่ถูกสร้างขึ้นมา

การที่เราจะสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ดีขึ้นมาได้นั้น ควรที่จะใช้ Tokenomics ในการควบคุมปริมาณของเหรียญไม่ให้ถูกสร้าง (Minted) ขึ้นมามากเกินไปและมีกลไกในการทำลาย ( Burn) เพื่อควบคุมจำนวนโดยรวมของเหรียญ

โดยสรุปแล้วการเข้าใจในกลไกของเศรษฐศาสตร์ (Tokenomics) จะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าเหรียญนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร มีกลไกในการผลิตหรือการทำลายทิ้งหรือไปรวมถึงการหมุนเวียนและปริมาณของเหรียญในตลาดซึ่งเราสามารถรู้ได้จาก Supply ของเหรียญนั่นเอง


References

1 Like

มีการพูดว่า Tokenomic คืออะไรไปแล้ว อยากให้เน้นในส่วนของ “Why does it matter?” เข้าไปค่ะ อธิบายเพิ่มเติมในเชิงที่ลึกขึ้นหน่อยว่า Tokenomic สำคัญในโลกของ crypto อย่างไรค่ะ

The structure of a cryptocurrency’s economy determines the incentives that encourage investors to buy and hold a specific coin or token. Just like how fiat currencies are all different, each cryptocurrency has its own monetary policy.

Tokenomics determines two things about a crypto economy – the incentives that set out how the token will be distributed and the utility of the tokens that influence its demand. Supply and demand has a huge impact on price, and projects that get the incentives right can surge in value.

TOKENOMICS คืออะไร?

Tokemonics เกิดจากการรวมกันของสองคำ
Token + Economics = Tokenomics

ขยายความ Token และ Economics
Token หมายถึง คำทีใช้เรียกสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ เหรียญต่างๆ บนโลกคริปโต
Economics หมายถึง วิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร

Tokenomics มีความสำคัญอย่างไร?
ในโลกของเหรียญ Cryptocurrency จะใช้หลักการ Tokenomics ในการกำหนด 2 สิ่งหลัก ๆ คือ

 1. ความต้องการซื้อ (Demand)
  : การสร้างเเรงจูงใจที่ทำให้คนอยากลงทุนหรือสนใจในเหรียญ เช่น ราคาเหรียญ, รสนิยมผู้บริโภค, การโฆษณาและการตลาด เป็นต้น

 2. ความต้องการขาย (Supply)
  : การกำหนดจำนวนของเหรียญ ผู้ออกเหรียญจะกำหนดการออกเหรียญ
  ซึ่งแบ่งได้เป็น 1. มีจำนวนจำกัด และ 2. ไม่มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับกลยุทย์ในการสร้างกลไกของเหรียญนั้น ๆ

ซึ่งในวงการของเหรียญ Cryptocurrency ผู้ออกเหรียญจะมีเขียน document ในเรื่องของ Supply และ Demand ไว้ใน White paper (เอกสารนำเสนอข้อมูล) อยู่เเล้วตั้งเเต่ต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักลงทุน

โดยสรุป Tokenomics คือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ของเหรียญ ซึ่งเป็นตัวผลักดันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคารวมทั้งยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนประเภทต่าง ๆ อีกด้วย