การขุด Bitcoin เหรียญสุดท้าย จะถูกขุดขึ้นในปี 2140?

Bitcoin มีจำนวนเหรียญทั้งหมดในระบบอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญ ปัจจุบันถูกขุดออกมาแล้วประมาณ 19 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็น 90% จากทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า ณ.ปัจจุบันเหลือบิตคอยน์ในระบบที่ยังไม่ถูกขุดอีกประมาณ 2 ล้านเหรียญเท่านั้น

แต่ทำไมบิตคอยน์เหรียญสุดท้ายถึงต้องถูกขุดออกมาในปี 2140 ?

สาเหตุเกิดจาก Satoshi Nakamoto ผู้สร้างบิตคอยน์ สร้างระบบให้บิตคอยน์เกิดใหม่ในอัตราที่ลดลงเรื่อย ๆ โดยการคิดค้นระบบการ “หารครึ่ง Reward” หรือที่เรียกว่า “Bitcoin Halving”

Bitcoin Halving คือ การหารครึ่ง Reward ที่นักขุดจะได้รับ ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆ 210,000 บล็อค โดยระยะเวลาในการสร้างบล็อคนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 10 นาที ต่อ 1 บล็อค (บล็อคจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ bitcoin transactions ได้รับการ verified) หากลองคำนวณดู ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า Bitcoin Halving นั้นจะเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี นั่นเอง

หากย้อนไปช่วงต้นของบิตคอยน์ตั้งแต่ปี 2009 Reward ที่จะได้รับจากการขุดจะอยู่ที่ 50 BTC ต่อบล็อค จนถึงในปัจจุบัน บิตคอยน์เกิด Halving มาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2020 ทำให้ Reward ที่ได้รับจากการขุดต่อบล็อคนั้นลดลงไปอยู่ที่ 6.25 BTC และหากเกิดการ Halving ขึ้นอีกครั้งในปี 2024 จะทำให้ Reward ต่อบล็อคลดลงเหลือเพียง 3.125 BTC (คิดได้จาก ราคาตต่อบล็อค ณ ปัจจุบัน 6.25 BTC / 2)

การที่ Satoshi Nakamoto สร้างระบบ Bitcoin Halving ขึ้นมา ส่งผลให้การขุดบิตคอยน์ทำได้ยากขึ้น และยังทำให้นักขุดขาดแรงจูงใจในการขุด เนื่องจากผลตอบแทนน้อย แต่ใช้ต้นทุนในการขุดเยอะ จะเห็นได้ว่าจำนวนบิตคอยน์ที่เกิดใหม่จะลดลง เมื่อเทียบกับในช่วงแรกที่มีบิตคอยน์เกิดใหม่ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้าน BTC แต่หลังจากเกิดการ Halving ครั้งที่ 3 จำนวนบิตคอยน์ที่เกิดใหม่ต่อปีลดเหลือเพียง 328,500 BTC

ซึ่งหากเรานำอัตราการเกิดใหม่ของบิตคอยน์ในแต่ละปีและการ Halving ที่เกิดขึ้นมาคำนวณ จะพบว่าเวลาที่จะต้องใช้ในการขุดบิตคอยน์ทั้งหมดขึ้นมา จะอยู่ที่ประมาณ 118 ปี นับจากปีปัจจุบัน

1 Like

AW

What is ‘the halving’?
Simply put, a Bitcoin halving is the process of halving the rewards of mining Bitcoin after each set of 210,000 blocks is mined. By reducing the rewards of mining Bitcoin as more blocks are mined, a Bitcoin halving limits the supply of new coins, so prices could rise if demand remains strong.

Ref: What will happen during the next Bitcoin halving?.