#32 Create / EP 6 : Incentive (แรงจูงใจ, รางวัล)

Task Owner

Assignees

Description

Key Results

@supanut ตรวจ Draft
EP 6 : Incentive (แรงจูงใจ, รางวัล) - Experimental :globe_with_meridians: / Content Board - Hashpire Community

1 Like

@Namtan น่าสนใจเลยครับเริ่มได้เลยครับ

@supanut @parinyar เขียนเสร็จแล้วค่ะ รบกวนตรวจและคอนเฟิร์มบทความค่ะ

@Namtan ตรวจละครับรบกวนปรับแก้ด้วยครับ

@supanut @parinyar บทความนี้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามที่ประชุม รบกวนพี่บูมตรวจและ Confirm text อีกหนึ่งครั้งก่อนนำไปทำสรุปเป็นภาพเพื่อส่งให้ทาง Artwork

@Namtan ยังต้องแก้อยู่นะครับ แต่ถ้าแก้แล้วพี่ถือว่า CF เลยครับ