ปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อมูลค่าของ Token

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Token ปัจจัยสำคัญที่ควรทราบคือ Supply ของ Token ที่อาจจะส่งผลต่อมูลค่าของ Token
ประกอบไปด้วย 3 ข้อ

  1. Circulating Supply หรือ อุปทานหมุนเวียน คือ จำนวนรวมของ Token ที่สามารถซื้อขายแบบสาธารณะผ่านการแลกเปลี่ยน (CEX หรือ DEX) ในเวลาที่กำหนดและมีการหมุนเวียนขึ้นในตลาด
  2. Total Supply หรือ อุปทานทั้งหมด คือ จำนวนของ Token ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (หมุนเวียน) และ Token ที่ถูกล็อคด้วยวิธีการบางอย่าง เช่น Token ที่ถือครองโดยผู้ก่อตั้งหรือนักลงทุนรายแรกที่ถูกจำกัดไม่ให้ขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เเต่จะไม่รวมกับ Token ที่ถูกเผา
  3. Max Supply หรือ อุปทานสูงสุด คือ จำนวน Token สูงสุดที่ถูกสร้างขึ้นมา

ปัจจัยสำคัญของvalue ของ token มีหลายfactor ไม่ใช่แค่ supply, เช่น การ distribution ของ token

Some other factors:
what-determines-value-1-bitcoin_final-463db4d99c8748a3870b350ff6972c55

1 Like