ประเภทของ Stablecoin

จากประเด็น Algorithmic Stablecoin คืออะไร?

ยังนึกหัวข้อโดนๆไม่ออก อาจจะออกแนว

  1. Stablecoin มัน stable ได้อย่างไร
  2. ไม่ใช่ทุก stablecoin จะมีเงินรอง