Algorithmic Stablecoin คืออะไร?

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานักลงทุนหลายรายได้รับผลกระทบจากการที่ Stablecoin อย่าง UST หลุด peg (หลุดมาไกลมากกกก :joy_cat:) อันเนื่องมาจาก UST มีการควบคุมราคาโดย Algorithm ต่างจาก Stablecoin ตัวอื่นๆ เช่น USDT USDC ที่มีการใช้ assets back ในการควบคุมราคา ฯลฯ

Algorithmic Stablecoin คืออะไร ? มีการทำงานอย่างไร ? สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ :point_down:

Algorithmic Stablecoin อนาคตที่สดใส (หรือรุ่งริ่ง) ของ Decentralize Finance

Algorithmic Stablecoin คือ stablecoin ที่ค่าของมันถูกคุมโดย algorithm ทำให้มัน stable ไม่ใช่ชื่อของ algorithm

1 Like

แก้ไขแล้วครับ ขอบคุณครับ