แบ่งปัน Quote/Twitter เกี่ยวกับคนในวงการ Blockchain

ร่วมกันแบ่งปัน Quote เกี่ยวกับคนในวงการ Blockchain เพื่อนำมาสร้าง content ค่ะ

Reply ข้อมูล + ref กันได้ที่ด้านล่างนะคะ :smile:

image

image

Cryptography is the essential building block of independence for organizations on the Internet, just like armies are the essential building blocks of states because otherwise one state just takes over another.

– Julian Assange

Cryptography shifts the balance of power from those with a monopoly on violence to those who comprehend mathematics and security design.”

– Jacob Appelbaum

“A cryptographic system should be secure even if everything about the system, except the key, is public knowledge.”

— Auguste Kerckhoffs

  1. ^ This applies the same philosophy (there is no security through obscurity) to the cryptographic algorithms we use. Time and time again, it’s been shown that the most reliable encryption comes from heavily explored public algorithms. The least reliable encryption is from secret algorithms that haven’t been tested by the broader community and are almost certainly full of undiscovered vulnerabilities.

image

image

image

image

image

image