สรุป note ทั้งหมดของเดือนมิถุนายน 2565 จากเรื่อง Hierarchical Deterministic Wallets

note ทั้งหมดมี 34 note

 • MOC Hierarchical Deterministic Wallets
  • MOC Blockchain Wallets
   • Blockchain Wallets
   • Key Management
   • Interact with the blockchain network
   • Key Location (Security)
   • Key Generation Algorithm
  • MOC The need for mulitiple keys
   • The need for mulitiple keys
   • ความเป็นส่วนตัว(Privacy)
   • ความปลอดภัย(Security)
  • MOC Cryptographic Primitives & Math
   • Modular Arithmetic(TH)
   • MOC Hash Function (note จากเดือน 04)
   • Elliptic Curve (EC)
   • Point at infinity O
   • Elliptic Curve Arithmetic(TH)
   • Elliptic Curve Cryptography(TH)
  • MOC Blockchain Keys and Addresses
   • Private Key
   • Public Key
   • Address
   • ECC Composite Property
  • MOC HD Wallet
   • Non-deterministic Wallet
    • Problems and Shortcomings
    • Early workarounds
   • Deterministic Wallet
    • Type-1 Deterministic Wallet
     • Problems and Shortcomings
    • Type-2: BIP32 Hierarchical Deterministic Walle
     • BIP32 Normal Key Derivation
     • BIP32 Hardened Key Derivation
     • BIP32 Public Key Generation
     • BIP32 Problems and Shortcoming
   • Hierarchical Tree of Keys
    • Use Case of a Hierarchical Tree of Keys
   • CPK-based Wallets
    • CPK Algorithm
    • CPK Security