ร่วมเสนอรูปแบบ สำหรับ Thursday Community Call

เราอยากจะมีการจัด Online meet up กันทุก ๆ วันพฤหัสบดี (Thursday)

อยากให้ทุคนร่วมกันนำเสนอรูปแบบของ Community Call ที่ทุกคนชื่นชอบเพื่อนำมาปรับใช้กับ “Thursday Community Call” ของเรา

เช่น จัด sessions AMA (ask me anything) หรือ session เกี่ยวกับการแบ่งปันเนื้อกาข้อมูลกัน เป็นต้น

สามารถเสนอไอเดียกันได้ด้วยการ reply ที่ด้านล่างนะคะ :point_down: