Symmetric - Key Cryptography คืออะไร

Planning

Text

ชื่อหัวข้อที่จะนำเสนอ

 • Symmetric - Key Cryptography คืออะไร

โครงสร้างของเนื้อหา

 1. จำนวนหัวข้อทั้งหมดที่จะนำเสนอ
  • 1 หัวข้อ
 2. แต่ละหัวข้อจะนำเสนออะไร
  • หัวข้อที่ 1 : อธิบายความหมายของ Symmetric - Key Cryptography

ประเด็นสำคัญของบทความ

 • ความหมายของ Symmetric - Key Cryptography

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากบทความ

 • เข้าใจความหมายของ Symmetric - Key Cryptography ในเบื้องต้น

Graphic

เสนอไอเดียสำหรับออกแบบกราฟฟิค

รูปแบบของกราฟฟิคที่จะนำเสนอ

โครงสร้างของกราฟฟิค

 1. จำนวน Page ที่จะนำเสนอ
  • 1 รูป
 2. แต่ละ Page เป็นรูปแบบอย่างไร
  • รูปที่ 1 : Glossary

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

1. ต้องการรู้ประเด็นไหนเพิ่มเติมไหม เพราะอะไร

2. คิดว่าเรียงลำดับการนำเสนอได้ดีรึยัง ถ้าไม่ดี มีไอเดียอย่างไร

3. มีประเด็นไหนควรตัดทิ้งไหม เพราะอะไร

Content

Symmetric - Key Cryptography
คือรูปแบบการเข้ารหัส (Encryption) ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบ “คีย์เดี่ยว” โดยผู้รับและผู้ส่งจะใช้คีย์ตัวเดียวกัน ที่เรียกว่า “คีย์ลับ ( Secret Key )” ในการเข้าและถอดรหัสข้อมูล นอกจากนั้นการเข้ารหัสยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบบล็อค (Block Cipher) และแบบสตรีม (Stream Cipher)

Reference

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

 1. ใส่ Content มาได้เลยครับ + ขอ ref ด้วย