Supply ของเหรียญคริปโต

Supply ของเหรียญคริปโต

เนื่องจากเหรียญคริปโตต่างๆถูกสร้างขึ้นมาและมีการกำหนด Supply ไว้แล้วใน White paper โดยผู้ออกเหรียญนั้น ๆ ดังนั้นในแง่ของการวิเคราะห์ Supply ในตลาดคริปโตก็จะแตกต่างกันกับสินค้าชนิดอื่นๆ โดยมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังนี้

 1. Supply เเบบจำกัด
  • มีเหรียญจำนวนจำกัด คือ ผู้ออกเหรียญกำหนดจำนวนเหรียญที่จะออกมาหมุนเวียนทั้งหมดไว้ในที่ค่าหนึ่ง
  • เหรียญอาจจะออกมาทั้งหมดในวันแรก หรือ ทยอยปล่อยออกมาในตลาดผ่านกลไกต่างๆ ก็ได้
  • จำนวน Supply ของเหรียญและความเร็วหรือช้าในการปล่อยเหรียญออกมาก็จะสะท้อนถึงความเฟ้อของปริมาณเหรียญในระบบซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญนั้นๆ
 2. Supply แบบไม่จำกัด
  • มีเหรียญไม่จำกัด ซึ่งการมีจำนวนเหรียญออกมาไม่จำกัดนั้นย่อมสะท้อนถึงความเฟ้อของปริมาณเหรียญ
  • ความท้าทายของเหรียญที่จะมีปริมาณออกมาอย่างไม่จำกัดจึงอยู่ที่ความสามารถในการรักษาสมดุลของความต้องการเหรียญให้สอดคล้องกันกับปริมาณเหรียญที่จะออกมาเรื่อยๆเช่นกัน

References

1 Like