Stablecoin ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล Cryptocurrency 😆

ในโลกของ Cryptocurrency มี token ประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่า Stablecoin โดยตัวมันเองนั้นถูกให้คำนิยามว่าเป็น token ที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับ $1 เสมอ โดยแต่ละ token นั้นมีหลักการและวิธีการที่ทำให้มูลค่าของ token ตรงกับคำนิยามมากที่สุด เช่น การนำเงิน fiat หรือสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ฯลฯ และสำหรับเพื่อนๆ คิดว่า Stablecoin ตัวใดที่แข็งแกร่งที่สุด ร่วมแชร์ข้อมูลกันได้ที่ด้านล่างโพสต์ :point_down:

ขอบคุณภาพจาก cbinsights.com

ส่วนตัวให้ USDT ละกันครับเค้าสัญญาว่ามันมีเงินดอลล่าร์ในธนาคารแบบ 1:1 จริง (พอดีเชื่อคนง่าย :joy:)

อะไรคือความแข็งแกร่ง define ยังไง

1 Like

จากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า Stablecoin มีการหลุด peg หลายครั้ง เช่น $0.8, $0.9 บ่อยๆ หรือกับ UST ที่หลุดไปถึง $0.1

ความแข็งแกร่งที่หมายถึงคือมี Stablecoin ตัวไหนที่สามารถรักษามูลค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับ $1 ไว้ได้โดยเสถียรมากที่สุดครับ