Security Token คืออะไร

Security Token เป็นโทเคนที่เปรียบเสมือนหุ้นหรือหลักทรัพย์คล้ายกับเวลาที่เราถือหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง โดย Security Token จะเกิดจากการนำเอาสินทรัพย์อย่างเช่น ที่ดินหรือบ้าน ไปทำการ Tokenized คือการเปลี่ยนให้เป็นโทเคนที่นักลงทุนสามารถถือครองได้ เมื่อมีผลกำไรก็จะถูกส่งให้กับผู้ที่ถือครองโทเคนนั้นอยู่ ส่วนการเสนอขาย Security Token จะทำผ่านระบบ Security Token Offering (STO)

Security Token มีทั้งหมด 3 ประเภท

  • Equity Token คือ Token ที่แทนการเป็นเจ้าของของบริษัท
  • Debt Token คือ Token แสดงการกู้ยืมเงินในระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยจำนวนเงินที่นักลงทุนให้เงินกู้แก่บริษัทแทนหนี้หรือคำสัญญาที่พูดออกไปจะคืนเงินแล้วแต่จะตกลง
  • Asset-backed Token คือ Token แสดงถึงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทอง เพชร หรือน้ำมัน

References

1 Like