สรุปหัวข้อ note จากเรื่อง Hash Function

MOC Hash Function

 • Hash Function (แก้ไขเนื้อหาของ note 04)
 • Cryptographic Hash Function
 • Hash vs Compression
 • Hash vs Encryption
 • MOC Hash Function Properties (แก้ไขเนื้อหาของ note 04)
  • Arbitrary-length message to fixed-length digest
  • Pre-image resistant (One-way property)
  • Second pre-image resistant (Weak collision resistant)
  • Collision resistant (Strong collision resistance)
 • Hash Function Computation
 • MOC Popular Hash Functions
  • MD5 (Message Digest) 128-bit output
  • SHA-1 (Secure Hash Algorithm) 160-bit output
  • SHA-2 Family: SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512
  • RIPEMD160 (RIPE Message Digest)
  • SM3 (Shang Mi) 256-bit output
  • Whirlpool 512-bit output
  • SHA-3
 • MOC Applications of Hash
  • File Integrity
  • Generate Data Fingerprint
 • One-Time Password (OTP)
 • Hash Chain
 • S/KEY Protocol
 • Hash chain as Timestamp
 • Merkle Hash Trees
1 Like