สรุป note ทั้งหมดของเดือนพฤษภาคม 2565 จากเรื่อง Basic cryptography

note จากเรื่อง Basic cryptography ทั้งหมด 41 note

Classical cipher

 • Classical cipher
 • Strong cryptography
 • Cryptanalysis
  • Side-channel attack
  • Integer factorization
   • RSA

Transposition cipher

 • Transposition cipher
  • Rail fence cipher

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Rail fence cipher
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Rail fence cipher
  • Scytale

  • Route cipher

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Route cipher
   • ขั้นตอนการถอดรหัสเเบบ Route cipher
  • Columnar transposition

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Columnar transposition
   • ขั้นตอนการถอดรหัส Columnar transposition
  • Double transposition

  • The Myszkowski transposition

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ The Myszkowski transposition
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ The Myszkowski transposition
  • Disrupted transposition

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Disrupted transposition
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Disrupted transposition
  • Grille transposition

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสเเบบ Grille transposition
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Grille transposition

Substitution cipher

 • Substitution cipher
  • Simple substitution cipher

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Simple substitution cipher
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Simple substitution cipher
  • Nomenclator cipher

  • Homophonic substitution cipher

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Homophonic substitution cipher
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Homophonic substitution cipher
  • Beale ciphers

   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Beale ciphers
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Beale ciphers
  • Caesar cipher

  • Monoalphabetic substitution cipher

  • Polyalphabetic substitution cipher

  • Polygraphic substitution cipher

  • Alberti cipher

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Alberti cipher
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Alberti cipher
  • Playfair cipher

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Playfair cipher
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Playfair cipher
  • Hill cipher

  • Mechanical substitution ciphers

   • Enigma machine
   • British bombe
  • Pigpen cipher

  • Vigenère cipher

   • ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ Vigenère cipher
   • ขั้นตอนการถอดรหัสแบบ Vigenère cipher
  • ROT13

  • One Time Pad