จำนวน Mining Note ของแต่ละ Blockchain

สรุปจำนวน Mining Nodes (approximately) ของ blockchain ดังๆ ว่ามีอยู๋กี่ node