หนังสือ Mastering Bitcoin

เป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านเกี่ยวกับ Bitcoin และ Blockchain
หากใครสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Bitcoin ในเชิงลึกและการทำงานของ Blockchain แนะนำให้อ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรก หนังสือถูกเขียนให้สำหรับ Developer แต่ Chapter แรกๆจะเป็นในส่วนของภาพรวม คนที่สนใจ Technology ทั่วไปไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้าใจ

1 Like