ข้อควรระวังก่อนลงทุนใน Initial Coin Offering (ICO)

ข้อควรระวังที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนการลงทุน ใน Initial Coin Offering (ICO)

  1. ระวังโดนโกงหรือหลอกลวงจากต่างประเทศ เนื่องจาก ICO เป็นธุรกรรมข้ามประเทศหากธุรกิจไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบได้อย่างเพียงพอ
  2. ผู้ลงทุนอาจมีข้อจำกัดในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายหรือการดำเนินการทางกฎหมายในต่างประเทศ
  3. หาก digital token ที่ลงทุนไว้ไม่ได้รับความนิยม อาจซื้อขายเปลี่ยนมือได้ยาก
  4. ระวังเป็นธุรกิจ ล้มเหลว เนื่องจากการลงทุนใน ICO มักเป็นการลงทุนใน project ที่ก่อตั้งใหม่ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลว
  5. ระวังสัญญาณอันตราย หรือก็คือคำโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ

References