Hash Vs Encryption

Hash Vs Encryption
Hash Function แตกต่างกับการเข้ารหัส (Encryption) ตรงที่ Encryption เป็นการทำงานแบบ 2 ทาง คือจะต้องใช้คีย์ทั้งการเข้าและถอดรหัส (Decryption) แต่ Hash Function เป็นการทำงานแบบทางเดียว คือเมื่อทำการ Hash แล้ว จะไม่มี ‘de-hashing’