Hash Vs Compression

Hash Vs Compression

Hash Function กับ Compression Algorithm มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการทำให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลง แต่ Compression เป็นการบีบอัดข้อมูลที่ยังสามารถทำให้ข้อมูลกับไปเป็นเหมือนเดิมได้ ตามต้องการไม่จำกัด ในขณะที่ Hash Function เมื่อข้อมูลถูกทำให้มีขนาดเล็กลงแล้วจะไม่สามารถทำให้กลับไปเป็นรูปแบบเดิมได้อีก