[Glossary] - Testnet

Testnet คือเครือข่ายสำหรับทดสอบฟีเจอร์และระบบที่พึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและวิเคราะห์การทำงานโดยรวม ค้นหาจุดบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากพบข้อบกพร่องแล้วจะทำการแก้ไขจนกว่าจะมีความเสถียร และจึงค่อยนำไปใช้งานบนเครือข่ายจริง (Mainnet)

ช่วยตรวจเนื้อหาบนภาพ (มีการลดข้อความ) หากเห็นด้วยรบกวนช่วยแก้ text ให้เหมือนกัน หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม reply ต่อได้ด้านล่าง :+1:

  1. อีกบทความใช้คำว่าเครือข่ายหลัก (ใช้ได้ทั้งสองแต่ต้องเหมือนกันจะได้เชื่อมโยงกันครับ)
  1. อยากให้เสริมว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือถ้ามีอื่นๆ ก็ใส่ไปได้ครับ
1 Like

ส่วนตัวอยากให้มีตัวอย่าง หรืออะไรที่ทำให้เห็นภาพง่ายขึ้น

เนื่องจากเป็น glossary อาจจะยังไม่ต้อง compare characteristics อะไรมาก
เช่นอาจจะยังไม่ต้องเขียน
Ethereum Mainnet, Ropsten Test Network, Rinkeby
Polkadot, Kusama,Rococo,etc

แต่จะมีพวกชื่อ Testnet ต่างๆของแต่ละ blockchain ?

1 Like