[Glossary] Compression Algorithm

Compression
คือ การบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง และสามารถทำให้ข้อมูลกับไปมีขนาดเท่าเดิมได้ อย่างเช่น Winzip หรือ WinRAR ที่เราสามารถบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงและสามารถแตกไฟล์ (Extract files) ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ตามต้องการไม่จำกัด