ทำไมค่าธรรมเนียม (gas fees) ของ Bitcoin ถึงแพง?

1 Like