Encryption คืออะไร

Planning

Text

ชื่อหัวข้อที่จะนำเสนอ

 • Encryption คืออะไร

โครงสร้างของเนื้อหา

 1. จำนวนหัวข้อทั้งหมดที่จะนำเสนอ
  • 1 หัวข้อ
 2. แต่ละหัวข้อจะนำเสนออะไร

Graphic

เสนอไอเดียสำหรับออกแบบกราฟฟิค

รูปแบบของกราฟฟิคที่จะนำเสนอ

โครงสร้างของกราฟฟิค

 1. จำนวน Page ที่จะนำเสนอ
  • 1 รูป
 2. แต่ละ Page เป็นรูปแบบอย่างไร
  • รูปที่ 1 : Glossary มี description ในการอธิบายความหมายของ glossary + diagram

  • ตัวอย่าง diagram ที่จะใส่ลงใน artwork
   image

   image

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

1. ต้องการรู้ประเด็นไหนเพิ่มเติมไหม เพราะอะไร

2. คิดว่าเรียงลำดับการนำเสนอได้ดีรึยัง ถ้าไม่ดี มีไอเดียอย่างไร

3. มีประเด็นไหนควรตัดทิ้งไหม เพราะอะไร

Content

Encryption คืออะไร
กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล โดยการทำให้ข้อความธรรมดา (Plain text) เป็นข้อความลับ (Cipher text) ซึ่งเราสามารถทำการถอดรหัส (Decryption) หรือแปลงข้อความลับให้กลับไปเป็นข้อความธรรมดาได้

Reference

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

 1. ไม่มี
 2. ไม่มี
 3. ไม่มี

@Namtan ลง content ได้เลยครับของ Glossary ไม่ค่อยมีโครงอะไรอยู่แล้ว

อ่านแล้วโอเคนะครับ ฝาก @anakornk ดูต่อครับติดอะไรไหม ?

@Namtan @supanut Okay!

1 Like