ปัจจัยที่กำหนด Demand ของเหรียญคริปโต

ปัจจัยที่กำหนด Demand ของเหรียญคริปโต

การที่นักลงทุนจะมีความต้องการซื้อสินค้าเช่นเหรียญคริปโตเพื่อลงทุนนั้นก็มีสาเหตุที่พอจะบอกได้ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์เช่นกัน

 1. ราคาของเหรียญและรสนิยมของผู้บริโภค
  • ราคาเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการในราคาต่ำ(ราคาถูก)ในปริมาณมากกว่าซื้อสินค้าในราคาสูง(ราคาแพง)
  • สะท้อนความคิดของผู้ลงทุนแต่ละประเภทในตลาด หากนักลงทุนส่วนมากคิดว่าเหรียญมีราคาสูงก็จะทำการขายทิ้งหรือซื้อกลับคืนเมื่อราคาถูก
  • รสนิยมของผู้บริโภค เช่น เหรียญประเภทที่มีความนิยมชื่นชอบกันเป็น Community คือเหรียญ Meme อย่าง DogeCoin
 2. การโฆษณาและเทคนิคการตลาด
  • ในวงการคริปโตอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่า”กาว” เกิดจากเจ้าของเองหรือนักลงทุนคนอื่นๆ ที่ออกมาให้ความเห็นหรือให้ข้อมูลเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนรายอื่น ๆ อยากเข้ามาซื้อ
 3. ราคาเหรียญอื่นๆที่ต้องใช้ร่วมกันหรือแทนกันได้
  • นักลงทุนก็จะมีการเปรียบเทียบมูลค่าของเหรียญที่คล้ายกันและวิเคราะห์ว่า ราคาของเหรียญที่คล้ายกันนั้นตัวหนึ่งถูกหรือแพงกว่ากันหรือไม่
 4. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคา
  • นักลงทุนแต่ละประเภทก็จะมีทฤษฎีหรือวิธีคิดต่างกันไป เช่น ใช้ Technical analysis วิเคราะห์จากกราฟ หรือ บางคนก็อาจจะแค่ดูว่ามีวาฬโอนเหรียญปริมาณมากเข้ามาในตลาดเพื่อขายหรือไม่

References