คุณสมบัติของ Cryptographic Hash Function

คุณสมบัติของ Cryptographic Hash Function มีดังนี้

  1. Arbitrary-length message to fixed-length digest คือ ขนาดของข้อมูล (Input) ก่อนที่จะนำไปเข้า Hash Function จะมีความยาวเท่าใดก็ได้ แต่ค่าแฮช (Output) ที่ได้ออกมาจะมีขนาดความยาวเท่ากันหมด

  2. Pre-image resistant คือ เป็นการทำงานแบบทางเดียว การย้อนกลับทำได้ยาก จนแทบจะเรียกได้ว่าไม่สามารถย้อนกลับได้ แม้ว่าเราจะมีค่า Output ก็ไม่สามารถหาค่า Input ออกมาได้

  3. Second pre-image resistant คือ แม้ว่าเราจะมีค่า Input ค่าแฮชอยู่ เราก็ไม่สามารถหาค่า Input อื่น ๆ ที่มีค่าแฮชเดียวกันได้

  4. Collision resistant คือ การที่ค่าแฮชจะไม่ชนกัน หมายความว่า เป็นเรื่องที่ยากมากในการที่ Input ที่แตกต่างกัน 2 อัน เเม้จะแตกต่างกัเล็กน้อยก็ตาม จะทำให้ได้ค่าแฮชค่าเดียวกัน


คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

  1. มีข้อมูลตรงส่วนไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้องหรือมีไอเดียว่าควรปรับเป็นแบบไหนหรือไม่
  2. อ่านจบแล้วได้อะไรจากบทความนี้บ้าง ได้ความเข้าใจเพิ่มเติมไหม