มูลค่าของ Cryptocurrency เกิดจากอะไร

Cryptocurrency(Coin) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และไม่มีระบบธนาคารกลางในการรองรับ ปัจจัยอย่าง อัตราเงินเฟ้อหรือนโยบายทางการเงินของภาครัฐ จริงไม่ส่งกระทบต่อมูลค่าของเหรียญ

มูลค่าของ Cryptocurrency(Coin) นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดคือ อุปสงค์ (Demand) หรือความต้องการซื้อและอุปทาน (Supply) หรือความต้องการขายของตลาด ยิ่งเหรียญเป็นที่ต้องการมากเท่าไร ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

ตัวอย่างเช่น Bitcoin เป็นเหรียญที่มีอุปทานจำกัดอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญ เนื่องจากจำนวนเหรียญมีจำกัดจึงทำให้ราคาของเหรียญสูงขึ้นตามไปด้วย

References
Adam Levy," What Makes Cryptocurrency Go Up or Down?,"2022.

1 Like

เนื้อหาดีครับประชับดี แต่ผมขอเปลี่ยนประโยคนี้นิดนึงนะครับ

เกิดจากความแปรผันตามความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) ของตลาด

1 Like