ร่วมแนะนำชื่อเจ๋งๆ สุด Cool เพื่อแทน "Community Forum (Thai)"

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันแนะนำชื่อเจ๋งๆ สุด Cool เพื่อมาแทน “Community Forum (Thai)”
ที่ท่านชื่นชอบเพื่อนำไปใช้งานในอนาคต

1 Like

" Discuss Chain (lang) "

ชื่อล้อมาจาก Blockchain แล้วก็ domain ของฟอรัมค่ะ
ความหมายตรงตัว การพูดคุย (discuss) กันในหัวข้อที่มีความ connect กันไปเรื่อยๆเป็นเหมือน ห่วงโซ่

และถ้าลองอ่านออกเสียงจะมีความคล้าย Discussion ด้วย haha :joy:

1 Like

Nice ครับ :+1:

นึกไม่ออก สรุปเอาง่ายๆเป็น ภาษา + Emoji ไปก่อนเนอะ
ใครมีไอเดียมาเสนอภายหลังก็เสนอมาได้