ตัวอย่างการสร้าง - Content topic

Planning


Outline-text

ชื่อหัวข้อที่จะนำเสนอ

  • Hash function คืออะไร?

โครงสร้างของเนื้อหา

  • อธิบายเกี่ยวกับ hash function แบบสั้น ๆ ในรูปแบบของ glossary post

Outline-graphic

เสนอไอเดีย

  • ทำเป็นรูปเดียว เป็นเหมือนบัตรคำศัพท์ ในรูปแบบ glossary

รูปแบบของกราฟฟิค + โครงสร้าง

  • ทำเป็นรูปเดียว (1 image) เป็นเหมือนบัตรคำศัพท์ ในรูปแบบ glossary

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

  1. ต้องการรู้ประเด็นไหนเพิ่มเติมไหม เพราะอะไร
  2. คิดว่าเรียงลำดับการนำเสนอได้ดีรึยัง ถ้าไม่ดี มีไอเดียอย่างไร
  3. มีประเด็นไหนควรตัดทิ้งไหม เพราะอะไร

:memo: Content text + graphic

Write something…

Reference

  • Link here…

[P namtan - will create this reply หลังจากที่คิดว่าข้อมูลพอให้นำไปสร้าง]

Design artwork

  • เริ่มออกแบบ Graphic @Pantitas