พฤติกรรมแบบไหนที่ต้องการให้ Community Member มีส่วนร่วม?

พฤติกรรมที่ต้องการให้ Community Member มีส่วนร่วม

รูปแบบของ Behaviors

 • The first : การมีส่วนร่วมกับ community ครั้งแรก หลักๆเกี่ยวกับ engagement เช่น กด like ครั้งแรก เป็นต้น
 • Contribution : การมีส่วนร่วมในการ contribute หรือช่วยเหลือ เช่น เข้าร่วม Early Adopter, สร้าง Content, เป็น speaker ใน event.
 • Milestone : การร่วมเป็น community leader เช่นเป็น moderator ให้กับ community เป็นต้น

สามารถแบ่งปันข้อมูลความคิดเห็นกันได้โดยการกดที่ “Reply” ด้านล่างได้เลยค่ะ :point_down:

1 Like

Some metrics:

 • Github Commits
 • Share
 • Reaction count in Discourse or/and Social Media
 • Page View

เนื้อหาถูกเลือกไปลง Hashpire Thailand

Behavior such as

 • รู้สึก comfort ที่จะขอความช่วยเหลือ
 • สร้าง topic ใหม่ ๆ เพื่อ discuss กันเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ
 • ช่วยเหลือคนอื่น ๆ แบ่งปันข้อมูล และ participate ใน discussion
 • สร้าง content + note ลง hashpire.io และมองว่าสนุกในการทำ

Trust level 2 อยากให้เริ่มสร้าง note ลงใน hashpire