Co-founder ของ Ethereum อยู่ไหนและทำอะไรกัน

นึกถึง Ethereum จะนึกถึง Vitalik Buterin
แต่รู้หรือไม่ว่าCo-founder ของ Ethereum ยังมีอีกหลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านได้ออกมาทำธุรกิจของตัวเอง แล้วเป็นที่รู้จักในโลกCryptoกันหมด

1 Like