British bombe คืออะไร

British bombe คือเครื่องกลไฟฟ้าที่คิดค้นโดย Alan Turing นักเข้ารหัสชาวอังกฤษ วัตถุประสงค์เพื่อใช้จำลองการทำงานและถอดรหัสลับข้อความที่เข้ารหัสโดยเครื่อง Enigma ของกองทัพเยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

References