Block Cipher คืออะไร

Planning


Outline-text

ชื่อหัวข้อที่จะนำเสนอ

 • Block Cipher คืออะไร

โครงสร้างของเนื้อหา

 1. จำนวนหัวข้อทั้งหมดที่จะนำเสนอ
  • 3 หัวข้อ
 2. แต่ละหัวข้อจะนำเสนออะไร
  • หัวข้อที่ 1 : อธิบายความหมายของ Block Cipher
  • หัวข้อที่ 2 : อธิบายกระบวนการทำงานของ Block Cipher การ Padding และยกตัวอย่างประกอบ
  • หัวข้อที่ 3 : ตัวอย่าง Block Cipher เช่น Data Encryption Standard (DES)
  • Reference : จากที่เรียนกันภายใน และจาก link : Block Cipher

ประเด็นสำคัญของบทความ

 • อธิบายเกี่ยวกับ Block Cipher ที่เชื่อมโยงมาจาก Symmetric - Key Cryptography

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากบทความ

 • เข้าใจหลักการทำงานของ Block Cipher ในเบื้องต้น

Outline-graphic

รูปแบบของกราฟฟิค + โครงสร้าง


คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

1. ต้องการรู้ประเด็นไหนเพิ่มเติมไหม เพราะอะไร

2. คิดว่าเรียงลำดับการนำเสนอได้ดีรึยัง ถ้าไม่ดี มีไอเดียอย่างไร

3. มีประเด็นไหนควรตัดทิ้งไหม เพราะอะไร


:memo: Content text + graphic

Block Cipher

คือการเข้ารหัสแบบ Symmetric - Key Cryptography ที่มีรูปแบบการเข้ารหัสเป็น Block ซึ่งขนาดบล็อกปกติคือ 64 บิต 128 บิตและ 256 บิต ขนาดบล็อกที่ทำการเข้ารหัสแล้วจะมีขนาดคงที่

Block Cipher

กระบวนการทำงาน โดยปกติแล้วข้อความที่นำมาเข้ากระบวนการ Block Cipher จะมีขนาดความยาวไม่พอดีกับขนาดความยาวของบล็อก ดังนั้นในกรณีนี้จึงมีกระบวนการที่เรียกว่า “Padding” ซึ่งเป็นการเพิ่มความยาวของข้อความธรรมดาให้พอดีกับขนาดของบล็อก โดยการเพิ่มค่าเริ่มต้น (Default Value) เช่น 0 เป็นต้น

เช่น หากเรามีข้อความขนาดความยาว 150 บิต ใช้บล็อกที่มีขนาด 64 บิต จำนวน 2 บล็อก จะได้ 128 ซึ่งจะเหลืออีก 22 บิต ที่ยังไม่มีบล็อก เราจะต้องทำการเพิ่มบล็อกขนาด 64 บิต เข้าไปอีก 1 บล็อก รวมเป็น 3 บล็อก ทำให้ขนาดของบล็อกใหญ่กว่าขนาดของข้อความ แต่โดยปกติขนาดบล็อกกับข้อมูลจะต้องเท่ากัน ดังนั้น เราจึงต้องทำการ Padding เข้าไปอีก 42 บิต (64-22=42) ในบล็อกสุดท้ายเพื่อให้ได้ 64 บิต พอดีกับขนาดของบล็อก และสามารถทำการเข้ารหัสต่อไปได้
ตัวอย่าง Block Cipher เช่น Data Encryption Standard (DES) เป็นต้น

Reference

 • Link here…

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

 1. ขอ ref เพิ่มครับ

@Namtan ระวังเรื่องการลงลึกมากเกิดไปนะครับตอนเขียนบทความ ยกตัวอย่างพอแต่ไม่ต้องอธิบายลงลึกครับ

@Namtan

 • ไม่เข้าใจว่าตัวอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องอะไร พี่อ่านแล้วไม่ get ว่าอยากจะสื่อสารอะไร ลองเปลี่ยนเป็น input 128 output จะได้เท่าไหร่ ? (2 block, block ละ 64?)
 • ซึ่งถ้าตัวอย่างนี้ไปซ้ำซ้อนกับข้างล่างที่จะอธิบายก็ตัดส่วนนี้ทิ้งได้เลยนะครับ
 • อื่นๆ อ่านแล้วโอเคแล้วครับ ถ้าแก้แล้วถือว่า CF ครับสามารถขึ้น Artwork ได้เลย