คุณสามารถเก็บอะไรก็ได้ใน Bitcoin blockchain !?

1 Like