About the กระดานเนื้อหา 📄 category

การดานเนื้อหา คือ พื้นที่สำหรับผู้คนในการจัดการเนื้อหา (Content) ร่วมกัน

 • ใช้หมวดหมู่นี้ในการสร้าง topic เกี่ยวกับหัวข้อเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็น สร้างสรรค์คอนเทนต์ และรีวิวคอนเทนต์ร่วมกัน

 • ในการสร้าง New topic ในหมวดหมู่นี้จำเป็นต้องมี tag 2 อันขึ้นไป เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร สถานะ และ ประเภท ให้กับผู้คนใน Community ได้เข้าใจตรงกัน

   1. #status ใช้ในการบอก “สถานะ” ของเนื้อหา
   1. #type ใช้ในการบอก “ประเภท” ของเนื้อหา

Plugin เสริมภายในหมวดหมู่

Discourse Calendar : คือปลั๊กอินที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง “ปฏิทิน” ขึ้นภายในโพสต์ของคุณ และยังสามารถเพิ่มรายการ Event พร้อมรายละเอียดลงไปในปฏิทินได้โดยการ Reply ใต้โพสต์เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การนัดหมาย, กำหนดการ ฯลฯ

วิธีการสร้าง Calendar


ขั้นตอนที่ 1 (Optional)

กดที่ปุ่ม + New Topic เพื่อสร้างโพตส์ใหม่

ขั้นตอนที่ 2

 • สร้าง Calendar โดยการใส่คำสั่งพิเศษดังนี้

[calendar]
[/calendar] ← (สามารถใช้ได้กับโพสต์แรกใน topic เท่านั้น)

จากนั้นกดที่ปุ่ม + Create Topic

หลังจากนั้นจะได้ Calendar ตามภาพ

วิธีการสร้างกำหนดการ (Schedule) เนื้อหาลงบน Calendar


ขั้นตอนที่ 1

กดที่ปุ่ม Reply บนโพสต์ที่ต้องการสร้าง Event

ขั้นตอนที่ 2

กดที่ไอคอน Calendar

 1. ระบุวันและเวลาโดยการเลือกที่ตารางปฏิทิน(3)

 2. ระบุ Timezone

 3. ตารางปฏิทิน

หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Insert

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากกดปุ่ม Insert จากขั้นตอนที่ 2 แล้วจะได้ Event ดังภาพ

 1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ Event (ข้อความนี้จะไปปรากฏบนตาราง Calendar)
 2. Event ที่ได้จากการสร้างในขั้นตอนที่ 2

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Reply

จากนั้นจะได้ข้อความดังภาพ

หมายเหตุ: หาก Event ที่สร้างไม่ปรากฏใน Calendar ให้ทำการ Refresh page 1 รอบ