คุณสมบัติ 4 ข้อ ของ Hash Function

Planning

Text

ชื่อหัวข้อที่จะนำเสนอ

 • คุณสมบัติ 4 ข้อ ของ Hash Function

ประเด็นสำคัญของบทความและสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากบทความ

ประเด็นสำคัญของบทความ

 • อธิบายถึงคุณสมบัติของ Hash Function

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากบทความ

 • เข้าใจหลักการทำงานของ Hash Function

โครงสร้างของเนื้อหา

 1. จำนวนหัวข้อทั้งหมดที่จะนำเสนอ
  • 4 หัวข้อ
 2. แต่ละหัวข้อจะนำเสนออะไร
  • หัวข้อที่ 1 : อธิบายคุณสมบัติข้อที่ 1 : Arbitrary-length message to fixed-length digest
  • หัวข้อที่ 2 : อธิบายคุณสมบัติข้อที่ 2 : Pre-image resistant
  • หัวข้อที่ 3 : อธิบายคุณสมบัติข้อที่ 3 : Second pre-image resistant
  • หัวข้อที่ 4 : อธิบายคุณสมบัติข้อที่ 4 : Collision resistant
  • ทั้ง 4 หัวข้อ จะอธิบายความหมายแบบกระชับ 1-2 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ น่าจะเข้าใจจากภาพได้ไม่ยาก
  • Reference : ข้อมูลและรูปภาพจากที่เราเรียนกันภายในทั้งหมด Thursday Community Calls : ทำความเข้าใจ Hash Function และการใช้งาน - YouTube

Graphic

เสนอไอเดียสำหรับออกแบบกราฟฟิค

รูปแบบของกราฟฟิคที่จะนำเสนอ

 • ทำเป็น story post (Multiple images)

โครงสร้างของกราฟฟิค

 • นำเสนอกี่รูป และแต่ละ Page เป็นรูปแบบอย่างไร
  - รูปที่ 1 : Cover
  - รูปที่ 2 : อธิบายด้วย diagram : Arbitrary-length message to fixed-length digest
  - รูปที่ 3 : อธิบายด้วย diagram : Pre-image resistant
  - รูปที่ 4 : อธิบายด้วย diagram : Second pre-image resistant
  - รูปที่ 5 : อธิบายด้วย diagram : Collision resistant
  - รูปที่ 6 : Ending

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

1. ต้องการรู้ประเด็นไหนเพิ่มเติมไหม เพราะอะไร

2. คิดว่าเรียงลำดับการนำเสนอได้ดีรึยัง ถ้าไม่ดี มีไอเดียอย่างไร

3. มีประเด็นไหนควรตัดทิ้งไหม เพราะอะไร

Content

 1. Arbitrary-length message to fixed-length digest คือ ขนาดของข้อมูล (Input) ก่อนที่จะนำไปเข้า Hash Function จะมีความยาวเท่าใดก็ได้ แต่ค่าแฮช (Output) ที่ได้ออกมาจะมีขนาดความยาวเท่ากันหมด

 2. Pre-image resistant คือ เป็นการทำงานแบบทางเดียว การย้อนกลับทำได้ยาก จนแทบจะเรียกได้ว่าไม่สามารถย้อนกลับได้ ซึ่งถ้าหากเรามีค่า Output ก็ไม่สามารถหาค่า Input ออกมาได้

 3. Second pre-image resistant คือ หากว่าเรามีค่า Input และค่าแฮชอยู่ชุดหนึ่ง เราก็ไม่สามารถหา Input ตัวอื่น ๆ ที่มีค่าแฮชเดียวกันได้

 4. Collision resistant คือ เราไม่สามารถหา Input 2 ตัว ที่มีค่าแฮชเดียวกันได้

Reference

คำถามที่รบกวนให้ Reviewer ช่วยตอบค่ะ

 1. พี่ว่าต้องเพิ่มหัวข้อ Ref เข้าไปด้วยนะครับ + ในแต่ละหัวข้อน่าจะอธิบายมากกว่านี้หน่อยครับว่าจะอธิบายในเชิงไหนอย่างไร ใช้ข้อมูลแปลมาจากแหล่งไหน หรือจากการเรียนภายใน อยากให้เหมือนเราโม้ให้เพื่อนฟังว่าเออวันนี้เราจะไปพลีเซ้นเรื่องนี้เราจะวางแผนเพื่อพลีเซ้นยังไงแนวๆ นั้นเลยครับ
 2. ดีแล้วครับ
 3. ดีแล้วครับ
 1. ตรงนี้อ่านแล้วแปลกๆ (มันเกือบจะดีแล้วแต่ยังไม่สุด) ถ้าที่พี่เข้าใจคือคุณสมบัติข้อนี้คือ "ถึง Output (Hash value) จะมีค่าเท่ากัน ไม่ได้หมายความว่าค่า input จะเป็นค่าเดียวกันเสมอไป ว่าง่ายๆ ก็คือการที่เราสุ่ม input จนเจอ output ค่าเดียวกันได้นั้น ไม่ได้แสดงว่าค่า input จะตรงกันกับต้นทางครับ

อ่านหน่อยครับ

คำว่า “หาก” จะเหมาะกว่าไหม ?
อย่างอื่นโอเคครับ

@Namtan