#29 Create / EP 3 : การบันทึกเวลา (Timestamp Server)

Task Owner

Assignees

Description

Key Results

@supanut รบกวนตรวจและ confirm Draft

@Namtan ฝากแก้ไขครับ แก้แล้วถือว่าโอเคเลยครับสามารถเริ่มเขียนได้เลย

@parinyar @supanut เขียนบทความเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนตรวจบทความค่ะ

@supanut @parinyar แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนตรวจบทความค่ะ

@Namtan @parinyar ตรวจแล้วนะครับ สำหรับพี่โอเคแล้วครับ รอคนอื่นตอบ

@supanut @parinyar บทความนี้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามที่ประชุม รบกวนพี่บูมตรวจและ Confirm text อีกหนึ่งครั้งก่อนนำไปทำสรุปเป็นภาพเพื่อส่งให้ทาง Artwork

@Namtan ปรับตามที่แจ้งถือว่า CF แล้วครับ