1. ทำความรู้จักกับ Modern Cryptography

  1. ทำความรู้จักกับ Modern Cryptography คือ ศาสตร์การเข้ารหัสในยุคสมัยใหม่

จาก EP ที่ผ่าน ๆ มา เราได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของ ศาสตร์ที่มีชื่อว่า “Cryptography” รวมไปถึงการใช้ Cryptography ในอดีต ที่เรียกว่า “Classical Cryptography” กันมาแล้ว มาใน EP นี้ เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ ศาสตร์ Cryptography ที่ถูกใช้มาตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และพัฒนาจนถึงในปัจจุบันหรือ “Modern Cryptography” กันบ้าง

ย้อนอ่านบทความก่อนหน้า
EP 8: Homophonic Substitution Cipher - https://bit.ly/3PCScC3
EP 9: Columnar Transposition Cipher - https://bit.ly/3Q5rCRA
EP 10: The Beale Treasure Ciphers - https://bit.ly/3JIL7Oh

Modern Cryptography คือ “ศาสตร์การเข้ารหัสลับในยุคสมัยใหม่” เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความซับซ้อนสูงขึ้น และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ศาสตร์การเข้ารหัสแบบ Modern Cryptography มีการเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความพร้อมของการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำให้การเข้ารหัสพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่ถือได้ว่า เป็นผู้เริ่มต้น การเข้ารหัสลับในยุคสมัยใหม่ ก็คือ Claude Shannon บิดาแห่งทฤษฎีสารสนเทศ

ความแตกต่างของ Modern Cryptography และ Classic Cryptography ก็คือ Modern Cryptography มีการนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ต่างจาก Classic Cryptography ที่เน้นการเข้ารหัส (Encryption) เป็นหลัก

การออกแบบ Modern Cryptography ผู้ออกแบบจะทำการกำหนดนิยาม และต้นแบบของภัยคุกคาม (Threat Model) จากนั้นเสนอ อัลกอริทึมที่สามารถจัดการกับภัยคุกคามนั้นได้ เมื่อได้อัลกอริทึมแล้ว ก็จะทำการพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาภัยคุกคามนั้นได้จริงหรือไม่ โดยการใช้ Proof by Reduction ถ้าหากว่า อัลกอริทึม ของเราสามารถจัดการกับภัยคุกคามได้จริง ก็สามารถที่จะนำเอาอัลกอริทึมนี้ ไปใช้ในการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโจทย์ที่แก้ได้ยากนั้นเอง

ส่วนตัวอย่างของ Modern Cryptography ที่เป็นที่นิยม ตัวอย่าง เช่น Data Encryption Standard ( DES ) หรือ Advanced Encryption Standard ( AES ) นอกจากนั้นยังมีตัวที่หลาย ๆ คงเคยได้ยินกันมาบ้าง อย่าง MD5 หรือ SAH256 ที่ถูกนำมาใช้งานบนระบบ Blockchain อีกด้วย


Outline

  • Modern Cryptography คือ
  • ความแตกต่างของ Modern Cryptography กับ Classical Cryptography
  • อธิบายหลักการทำงานของ Modern Cryptography
  • ยกตัวอย่าง Modern Cryptography ที่ใช้ในปัจจุบัน

ครั้งที่ 2 ปะครับ

เสนอให้แก้เป็นแบบนี้ครับ
.
ตัวอย่างอัลกอริทึมในยุคของ Modern Cryptography ที่อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง เช่น Data Encryption Standard ( DES ) หรือ Advanced Encryption Standard ( AES ) และนอกจากนั้นยังมีอัลกอริทึมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเช่น Hash Function ที่ถูกนำมาใช้งานบนระบบ Blockchain อีกด้วย